PW ALLEN - Tillverkar inspektionsutrustningar och inspektionsmaterial. TEAB tillhandahåller en stor del av deras sortiment.
Hellerman Tyton - En av världens största tillverkare av buntband. Allt från plastbuntband till specialbuntband i olika material.
Kuhn - Tillverkare av synglas för inspektion av flöden i te.x motorer, kylanläggningar, bränsleflöden etc.
PLASTIC & RUBBER GROMMETS
PRG - Stor tillverkare av genomföringar i England. Kabelgenomföringar genom väggar, stålkanter, brandutrymmen m.m.