ALFALUX AB - Instrumentvägen 17 - 126 53 HÄGERSTEN. Tel. 08 - 447 48 89 Fax. 08 - 447 48 88